Het aantal vaste en flexibele banen in Nederland heeft een record bereikt. Eind februari telde ons land 8,9 miljoen werknemersbanen, een stijging van 5 procent ten opzichte van begin 2019, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De toename van het aantal banen is het grootst in de zorg en bij de overheid. In deze twee sectoren zijn er 2,6 miljoen banen, een stijging van 9,5 procent.

"De coronacrisis heeft daar natuurlijk een grote rol in gespeeld, vanwege de komst van testlocaties en de GGD die naar extra personeel zocht. Maar we zien een toename over de hele linie, zoals bij de uitzendbanen. Bovendien zijn er heel weinig bedrijven failliet gegaan", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Het aantal werkenden is inmiddels opgelopen tot 9,1 miljoen, mede door de toename van de beroepsbevolking. En dat betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt momenteel heel groot is.

"De arbeidsdeelname is nog nooit zo hoog geweest, sommige mensen hebben wel twee banen. We zien dan ook dat veel bedrijven last hebben van het tekort aan personeel. En dat blijft nog wel even het geval, aangezien de vergrijzing doorzet", aldus Van Mulligen.