Bijna drie kwart van de vaders of partners neemt na de geboorte van hun kind aanvullend geboorteverlof op van in totaal zes weken. 16 procent nam genoegen met de reguliere verlofperiode van een week en de rest heeft helemaal geen verlof opgenomen.

Dat blijkt uit de evaluatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG), die in 2019 van kracht is geworden en per 2020 is uitgebreid. Sindsdien mogen vaders of partners in loondienst na een week betaald geboorteverlof, daar nog eens vijf weken aan vastplakken. Die vijf weken extra verlof worden deels vergoed door het UWV.

Van de 26 procent die geen aanvullend verlof opnam, zei bijna de helft dat niet nodig te hebben. Zij gingen minder werken of stopten helemaal met werken. Een groot deel van die 26 procent had er op zich gebruik van willen maken, maar gaf aan dat zij zich dit financieel niet konden veroorloven.

Vakbond FNV is kritisch. Partners met lagere inkomens maakten minder vaak gebruik van de regeling dan die met hogere inkomens. Doordat je 30 procent van je inkomen moet missen in die periode, is de regeling volgens de FNV minder toegankelijk voor armere huishoudens. De vakbond wil dat de overheid voortaan het salaris volledig doorbetaalt bij het aanvullende geboorteverlof.

Wet wordt niet gewijzigd

De WIEG wordt na deze evaluatie niet gewijzigd, schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. De evaluatie geeft daar volgens haar geen aanleiding toe. Het gaat daarnaast ook om een "cultuuromslag, wat enige tijd vraagt".

Bovendien hebben de coronamaatregelen "vrijwel zeker" invloed gehad op het gebruik en de effecten van het aanvullend geboorteverlof, stelt de bewindsvrouw. "Maatregelen als het thuiswerken veranderden de verdeling van (extra) zorgtaken."

Ook de onzekerheid over de economische situatie of het wegvallen van inkomen als gevolg van de coronacrisis, zijn mogelijk van invloed geweest op het gebruik van het extra geboorteverlof, zo blijkt uit de evaluatie.

Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken over de beoogde effecten van de WIEG, schrijft Van Gennip, zoals het leveren van een positieve bijdrage aan de band tussen het kind en de partner. Met de wet wordt ook beoogd de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten.