Incassobureaus, bedrijven die schulden innen die mensen hebben openstaan bij bedrijven of overheden, moeten binnenkort een vergunning hebben. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een wetsvoorstel daarover. Op dit moment is zo'n vergunning nog niet verplicht, waardoor er minder toezicht is op de kwaliteit ervan.

De incassobureaus die een vergunning hebben, zullen zich ook moeten registreren in een register, zodat de overheid een overzicht heeft van het aantal incassobureaus. Daarnaast worden de bedrijven verplicht om begrijpelijke taal te gebruiken en komen er kwaliteitseisen. Wie daar niet aan voldoet, kan een boete krijgen of geschorst worden.

Het wetsvoorstel kwam er twee jaar geleden onder het bewind van toenmalig staatssecretaris Sander Dekker (Rechtsbescherming). Die wilde met het plan voorkomen dat mensen die in de schulden zitten nog dieper in de problemen komen door eventuele malafide incassobureaus.

Dinsdag stemde de Eerste Kamer met het voorstel in en dat betekent dat het binnenkort ook in een wet gegoten wordt. Wanneer de wet precies ingaat, is niet zeker, maar er wordt uitgegaan van 1 januari volgend jaar.