In het eerste kwartaal van dit jaar gingen er 488 Nederlandse bedrijven of onderdelen van een bedrijf failliet. 44 procent daarvan had in de tweede helft van vorig jaar beroep gedaan op ten minste één coronasteunmaatregel, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Een groot deel had ook belastinguitstel gekregen.

Het aantal faillissementen is al sinds het begin van de coronacrisis historisch klein, maar steeg licht tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. De reden voor het kleine aantal faillissementen is volgens het CBS de coronasteun vanuit de overheid. Bedrijven konden onder meer gebruikmaken van de NOW-regeling, waarbij de overheid een deel van de loonkosten op zich neemt, de TVL-regeling voor vaste lasten en belastinguitstel.

Die maatregelen hebben een aantal faillissementen kunnen voorkomen, maar toch gingen er nog een aantal bedrijven failliet. Dat ging voor de eerste drie maanden van dit jaar over 390 bedrijven, waar bij een aantal slechts één of meerdere onderdelen op de fles gingen.

39 procent van die bedrijven had in de tweede helft van vorig jaar belastinguitstel gekregen, 10 procent had NOW-steun aangevraagd en 5 procent deed beroep op de TVL-regeling. Bedrijven konden ook meerdere maatregelen tegelijk gebruiken.

Van de bedrijven die belastinguitstel hebben gekregen is niet duidelijk of ze op het moment van faillissement hun belastingen al volledig hadden betaald of niet.

Coronasteun werd in april stopgezet

De cijfers voeden de kritiek van een aantal economen en instellingen, waaronder het Centraal Planbureau (CPB), dat de coronasteun lang bedrijven in leven heeft gehouden die sowieso niet meer levensvatbaar waren, los van de coronacrisis. CPB-topman Pieter Hasekamp pleitte er vorig jaar in mei voor om geen steun meer te geven aan zwakkere bedrijven.

De coronasteunmaatregelen werden in april van dit jaar stopgezet. Het kabinet gaat ervan uit dat bedrijven er minder behoefte aan zullen hebben nu er geen beperkingen meer zijn. Experts verwachten dat er de komende maanden nog een faillissementsgolf aan zit te komen.