Als het loonverschil tussen mannen en vrouwen in hetzelfde tempo blijft krimpen als in de afgelopen decennia, duurt het nog 26 jaar voordat beide seksen evenveel verdienen. Dat is op te maken uit cijfers van het CBS: vrouwen verdienden vorig jaar per uur gemiddeld 13 procent minder dan mannen en dat verschil daalt sinds 1995 met 0,5 procent per jaar.

Mannen verdienden vorig jaar gemiddeld 25,84 euro bruto per uur, terwijl vrouwen uitkwamen op 22,43 euro. Dat het verschil zo groot is, komt onder meer doordat mannen oververtegenwoordigd zijn in beroepen met een hoog uurloon (meer dan 32 euro). Bij banen die minder goed betalen, zijn de uurlonen van mannen en vrouwen vrijwel gelijk.

Volgens het CBS loopt het loonverschil tussen beide seksen sinds 1995 met gemiddeld 0,5 procent per jaar terug. Dit komt onder meer doordat steeds meer vrouwen hoogopgeleid zijn. In de leeftijdsgroep tot vijftig jaar zijn zelfs meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen. Toch zou het in dit tempo nog ruim een kwart eeuw duren voordat mannen en vrouwen hetzelfde gemiddelde uurloon hebben.

Dit komt onder meer doordat vrouwen vaker parttime werken dan mannen. De goedbetaalde banen zijn meestal fulltime functies en slechts een derde daarvan wordt door vrouwen vervuld. Mede daardoor was het verschil in jaarloon tussen beide seksen vorig jaar maar liefst 36 procent.