Koningsdag is een nationale feestdag en daarmee een van de zeven vaste vrije feestdagen per jaar. Toch heeft niemand op deze dagen wettelijk recht op verlof. En steeds vaker werken mensen wel op de dagen waarop we vroeger bijna allemaal vrij waren. Volgens arbeidsvoorwaardenadviseur AWVN heeft dat te maken met de 24 uurseconomie, die tegenwoordig meer de zevendageneconomie is geworden.

"Koningsdag is een vrije dag, behalve als de plicht roept", aldus een woordvoerder van de AWVN. "Er komen steeds meer uitzonderingen. Nederland is een dienstverlenerseconomie, dan moeten die diensten ook verleend worden op de dagen dat anderen vrij zijn."

Personeel in de supermarkt kan inmiddels 365 dagen per jaar werken. "Mensen willen dat ze op alle dagen van de week, ook op feestdagen, in de supermarkt terechtkunnen", zegt de woordvoerder. "Anderzijds zijn er ook altijd mensen die op die dagen willen werken."

Of iemand op een algemeen erkende feestdag vrij is met behoud van loon, hangt af van de arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken. "Als iemand werkt op een dag die in de cao is afgesproken als vrije feestdag, is de compensatie daarvoor in diezelfde cao afgesproken."

Het kan zo zijn dat je een toeslag krijgt of dat je de vrije dag later terugkrijgt.
Algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. En dan zijn er nog twee nationale feestdagen: Koningsdag en één keer in de vijf jaar Bevrijdingsdag.

Er gaan steeds meer stemmen op om van die laatste elk jaar een vrije dag te maken.