Het personeelstekort neemt in alle sectoren in ons land verder toe. Vooral in de techniek, bouw, productie, ICT en transport en logistiek zijn nauwelijks vakmensen te vinden. Momenteel staat er een recordaantal van meer dan 400.000 vacatures open, zo blijkt uit cijfers van Randstad Groep Nederland.

"We zien de schaarste terug in alle sectoren en dat probleem is voorlopig niet opgelost. We zullen hier de komende jaren mee geconfronteerd worden", zegt CEO Dominique Hermans. "Bovendien zet de vergrijzing in rap tempo door en zijn er ook mensen nodig die de kabinetsplannen rond de energietransitie en de woningbouw moeten uitvoeren."

Door de toenemende vergrijzing zal ook de krapte in de zorg verder toenemen de komende jaren, vult arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen aan. "Er zijn nu al voorspellingen dat we richting 2030 in de zorg een tekort van maar liefst 100.000 mensen hebben."

Volgens Hermans moeten daarom alle zeilen worden bijgezet om het arbeidspotentieel goed te benutten. "We willen vooral meer jongeren bereiken en richting een baan begeleiden. Datzelfde geldt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar er is vaak sprake van een mismatch. We kunnen niet elke werkzoekende op een ICT-vacature zetten."

Hermans benadrukt verder dat de inzet van arbeidsmigranten ook behoort tot de oplossingen om de personeelstekorten aan te pakken. Dat betekent echter niet dat bijvoorbeeld de Oekraïense vluchtelingen moeten worden gezien als arbeidspotentieel. "Natuurlijk willen we deze mensen een kans bieden, maar dat moet op individueel niveau. En dan gaat het nog steeds niet om grote aantallen."