Het kabinet stopt met een aantal subsidies voor biomassa. Het gaat dan om energiecentrales die warmte produceren en daarbij houtresten gebruiken. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag bekendgemaakt. Voor andere toepassingen, zoals voor brandstoffen, beton en verf, blijven wel subsidies beschikbaar.

De reden dat het kabinet gedeeltelijk stopt met steun voor biomassa is dat er op het gebruik ervan best wat kritiek is. Zo komen bij houtige biomassa nog steeds stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Ook moeten er bossen voor worden gekapt.

Daarnaast vindt het kabinet dat deze bron van energie alleen moet worden gebruikt als er niet of nauwelijks goede alternatieven zijn. Voor het produceren van warmte, met temperaturen tot 100 graden, zijn volgens het ministerie genoeg andere opties. Deze warmte wordt met name gebruikt voor gebouwen en kassen.

De steun voor andere toepassingen blijft bestaan. Het gaat dan onder meer om brandstof voor het wegtransport, luchtvaart en zeevaart, om biobeton en verf die wordt gemaakt met biogrondstoffen.

Het ministerie maakte ook bekend dat er scherpere regels komen voor de certificering van biogrondstoffen uit zowel Nederland als het buitenland.