AMSTERDAM - Het aantal mensen dat een WAO- of een WW-uitkering krijgt, daalt volgend jaar. Uitkeringsinstantie UWV gaat ervan uit dat eind volgend jaar 314.000 mensen een werkloosheidsuitkering ontvangen. Eind dit jaar zullen dat er nog 333.000 zijn. Dat staat in de ramingen die het UWV donderdag naar minister De Geus van Sociale Zaken heeft gestuurd.

Het totale aantal arbeidsongeschikten daalt van 878.000 eind 2005 naar 832.000 eind 2006. Deze groep omvat de mensen met een WAO-uitkering oude én nieuwe stijl, jonggehandicapten met een Wajonguitkering en mensen met een WAZ-uitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Vanaf volgend jaar vervangt de WIA de huidige WAO. Het UWV verwacht dat in 2006 14.900 mensen in aanmerking komen voor de nieuwe volledige arbeidsongeschikheidsuitkering. Nog eens 9800 krijgen naar verwachting een gedeeltelijke uitkering. Het aantal WAO'ers oude en nieuwe stijl komt eind volgend jaar naar verwachting uit op 645.000. Eind dit jaar ontvangen nog 692.000 mensen een WAO-uitkering.

In 2006 stromen naar verwachting 423.000 mensen in de WW in. Dat zijn er 17.000 minder dan dit jaar. De uitstroom uit de WW neemt juist toe, van 429.000 dit jaar naar 441.000 in 2006. Het totale aantal mensen met een werkloosheidsuitkering neemt hierdoor in 2006 af. Dit jaar steeg dat aantal nog licht ten opzichte van 2004 (van 322.000 naar 333.000).

Het aantal WAO-uitkeringen vertoont al een daling sinds 2003, toen de Wet verbetering Poortwachter van kracht werd. Dit jaar is de daling eenmalig extra groot, omdat mensen nu twee jaar doorbetaald krijgen bij ziekte, alvorens zij in de WAO komen. Daardoor is er in 2005 geen nieuwe instroom.

Door de grote herkeuringsoperatie, waarbij mensen opnieuw beoordeeld worden op basis van strengere eisen, neemt het aantal mensen dat niet meer in aanmerking komt voor een uitkering toe. Het aantal WAO'ers ligt eind dit jaar naar verwachting op bijna 692.000. Eind 2004 waren dat er nog 766.000.