Het Europees Parlement (EP) vindt dat er meer moet gebeuren om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Het EP gaat daarom in gesprek met de lidstaten. Ook vindt het dat de Europese Commissie met een apart keurmerk moet komen.

Het Europees Parlement heeft geen bevoegdheid om Europese wetten en regels voor te stellen; dat recht ligt bij de Europese Commissie. Het EP gaat in gesprek met de lidstaten, om bij hen op nieuwe wetgeving aan te dringen.

Volgens het EP is de loonkloof tussen mannen en vrouwen met 13 procent nog veel te groot. In een ideaal scenario zou die kloof naar nul moeten gaan.

Het Europees Parlement zou graag hebben dat alle EU-bedrijven met meer dan vijftig werknemers hun salarissen bekendmaken. Dan kunnen werknemers zien hoeveel meer of minder zij verdienen dan hun directe collega's. Als daaruit blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen groter is dan 2,5 procent, moet het bedrijf met een actieplan komen om dat probleem op te lossen. De details en de handhaving daarvan liggen bij de lidstaten.

De loonkloof van 13 procent is een gemiddelde in de EU. In Nederland is die kloof nog groter, namelijk 14 procent, blijkt uit onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat. Op de eerste plaats staat Letland met een kloof van 22 procent, in Luxemburg is de kloof met 0,7 procent het kleinst.

Correctie: In een eerdere versie van dit verhaal leek het erop dat het Europees Parlement met een wetsvoorstel kwam. Die bevoegdheid ligt bij de Europese Commissie.