Het kabinet denkt aan een tegemoetkoming van maximaal 1.400 euro om de 'pechgeneratie', de studenten voor wie geen studiebeurs beschikbaar was, te compenseren. Dat zegt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het genoemde bedrag is een voorlopige inschatting en staat dus nog niet vast.

Omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de komende jaren de handen vol heeft aan het terugbrengen van de studiebeurs, kan de uitvoerder de tegemoetkomingen pas vanaf 2025 uitkeren.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af "van het aantal maanden zonder basisbeursrecht", schrijft Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. Ook "waar sprake is van een schuld wordt de tegemoetkoming in mindering gebracht", stelt hij voor. "Wie geen schuld heeft opgebouwd, of de schuld heeft afbetaald, krijgt het bedrag uitgekeerd."

Omdat er aan elk voorstel om de pechgeneratie tegemoet te komen nadelen kleven, heeft Dijkgraaf een aantal opties naar de Kamer gestuurd. Daarbij wordt wel steeds uitgegaan van een bedrag van 1 miljard euro. Studentenbonden zeiden eerder dat dit omgerekend zou neerkomen op 1.000 euro per student die onder het leenstelsel viel.

Dijkgraaf zegt dat aan de tegemoetkoming een "prestatiebeurscriterium" zit. "Je moet sowieso binnen een aantal jaren afgestudeerd zijn. Dat is een belangrijk criterium."

Dat de tegemoetkoming pas vanaf 2025 geregeld kan worden, komt ook doordat het wat "uitzoekwerk" vergt wie waar recht op heeft, legt de minister uit.