Om de kans dat energieleveranciers failliet gaan te verkleinen en consumenten beter te beschermen tegen de gevolgen daarvan, wordt het toezicht op die bedrijven strenger. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nadat externe experts hadden gekeken wat er beter kan.

In het afgelopen jaar gingen verscheidene leveranciers kopje onder als gevolg van de forse stijgingen van de gas- en stroomprijzen. Tienduizenden consumenten waren daar de dupe van.

De extra eisen die voortaan aan bestaande en nieuwe leveranciers gesteld zullen worden, sluiten faillissementen niet uit. "De eisen bieden geen garantie tegen faillissementen, maar kunnen de kans daarop wel verkleinen", aldus de ACM.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de ACM onder de huidige wetgeving ook nog wel strengere eisen kan stellen aan de financiële, organisatorische en technische kwaliteiten van de energieleveranciers. "Maar daarnaast is aanvullende wetgeving nodig", concludeert ACM-topman Martijn Snoep.

Zo zou er een garantiefonds voor gedupeerde consumenten kunnen komen.

Daarover treedt de toezichthouder in overleg met het ministerie. "De ACM zal de huidige wettelijke eisen verder uitwerken in beleidsregels." Die moeten dan voor het ingaan van het nieuwe zogenoemde stookseizoen op 1 oktober 2022 ingaan.