De meeste Nederlandse banken besteden onvoldoende aandacht aan vrouwenrechten en gelijkheid op de werkvloer, concludeert de Eerlijke Bankwijzer na onderzoek. Vrouwelijke bankmedewerkers verdienden in 2021 gemiddeld bijna 24 procent minder dan hun mannelijke collega's.

De meeste banken hebben volgens het rapport een "blinde vlek" voor vrouwenrechten. Van de acht onderzochte Nederlandse banken scoorde ING van de grote banken het slechtst. De Volksbank, bekend van merken als SNS en ASN Bank, had de beste score.

ABN AMRO en Van Lanschot Kempen doen het beter dan in 2019, blijkt uit het onderzoek. Deze banken en de Volksbank rapporteren volgens het onderzoek over de stappen die zij zetten om de salarissen gelijk te trekken.

ING zegt de bevindingen van het rapport te "onderschrijven" en de aanbevelingen "in overweging" te nemen. De bank noemt diversiteit "op alle niveaus essentieel voor het succes van ING". ING wijst erop dat 33 procent van het senior management vrouw is en zegt dat het "een uitdaging blijft" om "de juiste mix van mensen te vinden", met name bij leidinggevenden.

Alle beursgenoteerde banken voldoen volgens het rapport wel aan het minimale wettelijke streefcijfer van 33 procent vrouwen in de raad van commissarissen. Een aantal banken komt met 40 procent hoger uit.

Dit jaar doet de Europese bankentoezichthouder EBA onderzoek naar het diversiteitsbeleid bij banken, meldde De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs. Alle Nederlandse banken moeten een diversiteitsbeleid hebben voor het bestuur en het orgaan dat toezicht houdt, aldus DNB. Uit onderzoek van de EBA uit 2018 bleek dat maar 44 procent van de Nederlandse banken hieraan voldeed.