ROTTERDAM - De weerstand tegen chronisch zieken op de arbeidsmarkt neemt toe. Ongeveer een op de twaalf mensen (8 procent) vindt het vervelend een chronisch zieke als collega te hebben. Ruim een op de vijf mensen (18 procent) zou geen chronisch zieken aannemen als hij of zij werkgever zou zijn.

Dit blijkt dinsdag uit onderzoek dat Bureau Veldkamp heeft verricht in opdracht van de Stichting Week van de Chronisch Zieken. In 1992 is een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Toen zei nog 13 procent als werkgever geen chronisch zieke te zullen aannemen en had 3 procent liever geen chronisch zieke als collega.

Het percentage Nederlanders dat denkt dat chronisch zieken niet kunnen werken, is in die periode toegenomen van 20 naar 25. Vooral reumapatiënten worden door velen (44 procent) niet in staat geacht te werken.

Last

Wel vinden nu minder mensen dan in 1992 dat chronisch zieken een last voor hun omgeving zijn (14 procent in 2005 tegenover 18 procent in 1992). De meeste mensen (90 procent) vinden dat chronisch zieken in staat zijn voor zichzelf te zorgen. In 1992 was dat 86 procent.