ROTTERDAM - Staatsecretaris Van Geel (Milieu) heeft dinsdag het eerste Nederlandse pompstation geopend waar automobilisten benzine gemengd met bio-ethanol kunnen tanken. Het station van oliemaatschappij Argos staat in Rotterdam.

Argos mengt benzine (Euro 95) met 5 procent bio-ethanol. Dat is meer dan de 2 procent die het kabinet per 2007 verplicht stelt voor alle benzines. Elke auto die normaal gesproken op Euro 95 rijdt, kan het nieuwe brandstofmengsel tanken, benadrukt Argos-directeur Peter Goedvolk. De prijs van de nieuwe brandstof, die bij verbranding minder broeikasgassen oplevert, is in elk geval tot 1 januari gelijk aan die van reguliere Euro 95, aldus Goedvolk.

De accijnsvrijstelling per 2007 geldt voorlopig voor 2 procent bijmenging. Het is nog onduidelijk of de extra bijmenging met 3 procent bio-ethanol ook wordt vrijgesteld van accijns. In de komende tijd wordt bio-ethanol ook verkrijgbaar bij de overige 74 pompstations van Argos.