42.000 bedrijven hebben in het afgelopen kwartaal een aanvraag ingediend voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), meldt uitkeringsinstantie UWV dinsdag. Met die maatregel compenseert de overheid een deel van de loonkosten in het kader van de coronacrisis. 32.700 aanvragen met een totaalbedrag van 775 miljoen euro zijn al goedgekeurd.

Er kwamen in de afgelopen periode meer aanvragen binnen dan in de vorige periode (27.500), maar in vergelijking met eerdere rondes werden er minder aanvragen gedaan.

Het gemiddelde verwachte omzetverlies van de aanvragers was 50 procent in vergelijking met dezelfde periode twee jaar geleden. Het uiteindelijke omzetverlies wordt later vastgesteld. Mogelijk moet een aantal bedrijven dan steun terugbetalen. Voor de toekenning van de steun wordt ook gekeken naar de uitgekeerde loonsom in die periode. Voor deze ronde werden 1.150 aanvragen geweigerd, onder meer omdat er geen loon was uitgekeerd.

Ondertussen is het UWV ook bezig met de definitieve vaststelling van de omzetverliezen uit de tweede tot en met de vijfde aanvraagperiode. De deadline voor de eerste periode is verstreken. Wie geen definitieve vaststelling heeft ingediend, moet sowieso alle steun terugbetalen. Voor de andere periodes hebben bedrijven nog een jaar de tijd om de vaststelling in te dienen.

Over twee weken, op 14 februari, opent het loket voor de achtste keer, dit keer voor de periode januari tot en met maart. Bedrijven krijgen dan tot 13 april de tijd om loonsteun aan te vragen voor het eerste kwartaal van dit jaar.