Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, verwacht de belangrijkste rentestand "spoedig" te verhogen. Daarmee stuurt de Fed volgens analisten aan op een renteverhoging in maart. De bankenkoepel bevestigde ook tegen die tijd te stoppen met het opkopen van leningen en obligaties.

Het besluit van de Fed volgt op eerdere cijfers over de inflatie in de VS. Die steeg in december naar 7 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in bijna veertig jaar. De oplopende inflatie houdt onder meer verband met de hoge energieprijzen, stijgende loonkosten en de problemen in de wereldwijde toeleveringsketens. Met een hogere rente zou de geldontwaarding iets kunnen worden beteugeld.

De Fed heeft de laatste tijd wel vaker gehint op snellere rentestappen. Toch was er op de financiële markten de afgelopen dagen sprake van spanning. Veel beleggers maakten zich zorgen dat de Fed het beleid nog meer zou kunnen verkrappen.

Tijdens de vorige vergadering was de Fed nog zeer bezorgd over de omikronvariant van het coronavirus, waar nog weinig over bekend was. Inmiddels wijst alles erop dat de ziekteverschijnselen van die variant veel minder ernstig zijn, waardoor de gevolgen voor de economie minder heftig zullen zijn. Ook dat lijkt de weg vrij te maken voor een snellere renteverhoging.