De vijf grootste pensioenfondsen van Nederland stonden er eind vorig jaar beter voor dan aan het begin van 2021. Toch was die verbetering niet voldoende om de pensioenen te verhogen, behalve bij bpfBOUW.

De fondsen haalden vorig jaar naar eigen zeggen mooie rendementen uit hun beleggingen en ze profiteerden van een iets hogere rente. Daardoor stegen hun dekkingsgraden, een maatstaf voor de financiële situatie van een fonds. Die dekkingsgraden bepalen of fondsen er goed genoeg voor staan om de pensioenen te mogen verhogen.

Als de dekkingsgraad in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld 110 procent of hoger was, mag een fonds tot verhoging overgaan. Van de grote vijf haalde alleen het fonds voor (voormalige) werknemers in de bouwsector die drempel. De andere bleven daar ver van verwijderd.

Hierdoor werden de pensioenen begin dit jaar wéér niet verhoogd. Tot ergernis van velen stijgen de pensioenen van veel ouderen al jaren niet mee met de inflatie.

De pensioenfondsen hebben de hoop dat in de nabije toekomst een verhoging er weer in zit. Dit omdat in de loop van dit jaar de regels worden aangepast: de vereiste gemiddelde dekkingsgraad gaat dan van 110 naar 105 procent.

Weliswaar zitten de fondsen daar nog niet allemaal bij in de buurt, maar dat komt vooral doordat ze er begin vorig jaar slecht voor stonden. Sindsdien is de situatie flink verbeterd. Als die trend doorzet, kan een verhoging weer in zicht komen.