Het winningsplan waarmee de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas wint uit elf gasvelden in Drenthe, Friesland en Groningen is woensdag goedgekeurd door de Raad van State.

Gemeenteraden van verschillende gemeenten, de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu en de stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe hadden hier samen bezwaren tegen ingediend.

Het plan was eerst niet voldoende onderbouwd. In een tussenuitspraak in december 2020 kreeg toenmalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de opdracht om de ontbrekende stukken alsnog aan het plan toe te voegen en onderdelen beter te motiveren.

Inmiddels is dat rechtgezet, oordeelde de Raad van State, waardoor de NAM met het winningsplan nu definitief de gaswinning kan voortzetten. De kans om een plan door een minister te laten herstellen is een wettelijk middel.

Het besluit om gas te winnen in elf gasvelden is nu beter gemotiveerd door de minister, oordeelde de Raad van State. Daarnaast heeft de minister voorschriften aangepast en aangescherpt in het gaswinningsplan, waarin bijvoorbeeld staat dat mogelijke bodembewegingen veroorzaakt door de gaswinning nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk NU, de colleges van burgemeester en wethouders en een inwoner van Drenthe hebben laten weten dat ze zich niet kunnen vinden in deze aanpassingen van de minister.

Duizenden Groningers bij fakkelprotest tegen gasbeleid
35
Duizenden Groningers bij fakkelprotest tegen gasbeleid