Het overschot aan stikstof in de agrarische sector steeg in 2020 naar 307 miljoen kilogram. Dat was 4,5 procent meer dan het jaar ervoor. Er kwam vooral meer stikstof in de grond terecht, blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Stikstof kan de natuur schade toebrengen, zeker als het in de bodem komt, doordat het zo de biodiversiteit aantast. De landbouw is een voorname bron van stikstof.

Uit de CBS-cijfers komt naar voren dat 219 miljoen kilo van het overschot van 307 miljoen kilo in de bodem terechtkwam. Dat was 6 procent meer dan het jaar ervoor. De overige 88 miljoen kilo kwam in de lucht terecht, dat was min of meer dezelfde hoeveelheid als in 2019.

In het jaar 2010 bedroeg het stikstofoverschot van de landbouw 306 miljoen kilo. Dat is dus nagenoeg hetzelfde als tien jaar later. Wel is de hoeveelheid stikstof die in grond terechtkwam in tien jaar met 3 procent gestegen, terwijl de hoeveelheid die in lucht terechtkwam met 6 procent is gedaald.

Uit de cijfers blijkt ook dat de stikstofdepositie, het neerslaan van stikstofdeeltjes op het water en op de bodem, in tien jaar is gedaald van 44 miljoen naar 34 miljoen kilo. Dat betekent een afname van 23 procent.