DEN HAAG - Alle vergoedingen die leden van adviescommissies van de rijksoverheid ontvangen, worden openbaar. De Staatscourant en de website van departementen gaan ze publiceren. Verder worden alle regels voor het verstrekken van vergoedingen samengevoegd in één besluit.

De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en De Geus (Sociale Zaken) hebben dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Uit een inventarisatie van de ministers blijkt dat in 13 procent van de gevallen de leden van adviescommissies een hogere vergoeding krijgen dan de maximale norm van 4100 euro per maand.

Volgens Remkes en De Geus loopt de interpretatie van de regelgeving op dit moment te veel uiteen. Bovendien beantwoorden de regels in een aantal gevallen niet aan de eisen die de praktijk stelt. In de toekomst mag alleen gemotiveerd van de regels worden afgeweken, schrijven ze.

Over de vergoeding van commissieleden ontstond eerder dit jaar ophef toen bleek dat voormalig GroenLinks-leider Rosenmöller een jaarsalaris van 70.000 euro had gekregen voor zijn voorzitterschap van een commissie die zich bezighield met de reïntegratie van allochtone vrouwen. Rosenmöller heeft later 25.000 euro van dat bedrag teruggestort.