Kernenergie zou niet aangeduid moeten worden als duurzame energiebron, zoals Brussel van plan is. Dat heeft de Duitse overheid geschreven in een brief aan de Europese Commissie. Berlijn keert zich ook tegen plannen van de commissie om aardgas- en kernenergieprojecten te zien als duurzame investeringen en te voorzien van een groen label.

Een groen label zou moeten helpen om het gebruik van onder meer vervuilend steenkool terug te dringen. Duitsland stelt echter dat kernenergie niet duurzaam kan zijn.

"Hoe langer kerncentrales blijven draaien, hoe groter het probleem van kernafval wordt", schrijven minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming Robert Habeck en minister van Milieu Steffi Lemke zaterdag in de brief. "Vanuit het standpunt van de Duitse overheid is kernenergie niet duurzaam."

Het ministerie keert zich ook tegen de kleine modulaire reactoren waar veel landen in investeren. Duitsland heeft onder meer Oostenrijk en Luxemburg aan zijn zijde. Frankrijk, Tsjechië en Polen zien een toekomst voor kernenergie.

Op 31 december gingen drie van de laatste zes Duitse kerncentrales dicht. De drie overgebleven centrales zullen eind dit jaar hun deuren sluiten.

Berlijn geeft daarentegen wel aan dat aardgas een tijdelijke oplossing biedt bij de overgang naar duurzame energiebronnen. Zo kan het een rol spelen bij het verlagen van de uitstoot van de gehele energiesector, bijvoorbeeld omdat vervuilende kolencentrales worden vervangen door gascentrales die veel minder schadelijke stoffen uitstoten.

Zo werken kleine kerncentrales waar steeds meer landen in investeren
140
Zo werken kleine kerncentrales waar steeds meer landen in investeren