FNV Zorg & Welzijn opende eind december een meldpunt voor zorgmedewerkers die langere tijd thuiszitten als gevolg van een coronabesmetting. Nu blijkt dat zeker vijfhonderd zorgmedewerkers binnenkort twee jaar ziek thuis zijn vanwege langdurige covid, meldt de vakbond zaterdag.

In de eerste drie weken na de opening van het meldpunt ontving de FNV 2.087 meldingen. Van de zorgmedewerkers die reageerden, denkt 70 procent op het werk met corona besmet te zijn geraakt.

De FNV wil dat er snel een oplossing komt voor de mensen die binnenkort twee jaar ziek zijn. Zij dreigen volgens de vakbond hun baan te verliezen en zullen dan financieel flink moeten inleveren.

Vicevoorzitter Kitty Jong: "Vanaf maart is de eerste groep getroffen mensen al twee jaar ziek. Zij hebben inmiddels een brief van het UWV ontvangen. De FNV wil daarom dat er met spoed werk gemaakt wordt van een financiële tegemoetkoming voor deze zorgwerkers die in de frontlinie stonden en soms nog steeds staan."

Mensen met langdurige covid kunnen met fysieke klachten als vermoeidheid, kortademigheid en spierpijn, of met geestelijke klachten zoals depressie en vergeetachtigheid blijven kampen.

Vakbond pleit voor tegemoetkoming en betere samenwerking

De FNV wil een tegemoetkomingsfonds voor zorgverleners die langdurige covid hebben opgelopen. "Dit zou vergelijkbaar kunnen zijn met de fondsen die we in Nederland al kennen voor de beroepsziekten OPS (schildersziekte) en asbestziekten."

De verschillende partijen waar mensen mee te maken krijgen als ze langdurig ziek zijn, zoals het UWV, werkgevers en verzuimcoaches, moeten bovendien beter samenwerken, vindt de vakbond.

Op dit moment krijgen volgens De FNV alleen zorgverleners die door een coronabesmetting op de ic zijn beland een tegemoetkoming, of hun naasten bij een overlijden.