De misstanden bij The voice of Holland staan niet op zichzelf. Vanuit de mediawereld en andere sectoren duiken wel vaker signalen op dat er sprake is van een onveilig werkklimaat. Ook uit eerder onderzoek bleek al dat grensoverschrijdend gedrag een wijdverspreid probleem is.

Zo meldt FNV in gesprek met NU.nl dat de vakbond vaker meldingen krijgt van ongewenst gedrag bij mediabedrijven. "Een veelgehoord geluid is dat werknemers binnen de eigen organisatie onvoldoende steun ontvangen", zegt Andrée Ruiters, bestuurder Media en Cultuur bij de bond.

"Ook is er vrees om binnen de organisatie misstanden te melden." Hoeveel mensen te maken hebben met ongewenst gedrag, kan de bond niet zeggen. FNV opende deze week een meldpunt, waar slachtoffers uit de mediasector hun verhaal kunnen doen.

Volgens Ruiters is in talentenshows als The voice of Holland al op voorhand sprake van scheve machtsverhoudingen. "Juist dan is het van belang dat er duidelijke gedragscodes zijn." Vaak zijn er bij mediabedrijven wel codes en protocollen. "Maar ik twijfel of daarin het risico van ongewenst gedrag voldoende beschreven is. En zo ja, of het op de werkvloer van voldoende betekenis is, of dat het alleen maar een dode letter is."

Vrees voor gevolgen carrière

Volgens de vakbondsbestuurder is de cultuur bij sommige bedrijven niet in de haak, wat kan leiden tot ongewenst gedrag. "En de werknemer die met dit gedrag geconfronteerd wordt, besluit vaak om hier geen melding van te maken, omdat dit meer negatieve dan positieve gevolgen lijkt te hebben."

Dan gaat het bijvoorbeeld om de negatieve gevolgen voor de eigen carrière. Ruiters wijst in dit verband op het feit dat veel personeel in de mediawereld een tijdelijk contract heeft en daardoor in een kwetsbare positie zit. Wie wél misstanden meldt, wordt volgens de bond niet altijd voldoende ondersteund en komt niet altijd terecht in een veilige situatie.

"Dit is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Die moet zorgen voor preventieve maatregelen om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Ook is de werkgever verplicht om slachtoffers van ongewenst gedrag op te vangen en te begeleiden naar een oplossing", besluit de vakbondsbestuurder.

Ali B was een van de coaches in The voice of Holland. Er zijn tot dusver twee aangiftes tegen hem gedaan.

Ali B was een van de coaches in The voice of Holland. Er zijn tot dusver twee aangiftes tegen hem gedaan.
Ali B was een van de coaches in The voice of Holland. Er zijn tot dusver twee aangiftes tegen hem gedaan.
Foto: BrunoPress

Ook veel ongewenst gedrag in horeca en zorg

De problemen op dit gebied blijven niet beperkt tot de mediasector. Uit onderzoek van kennisinstituut TNO in 2020 bleek dat seksuele intimidatie ook in andere bedrijfstakken regelmatig voorkomt.

De onderzoekers vroegen aan 58.000 werknemers in tal van sectoren of ze weleens te maken hadden gekregen met grensoverschrijdend gedrag. Bijna 5 procent antwoordde bevestigend. De percentages waren het hoogst in de zorg (12,1 procent) en horeca (9,2 procent). Het gaat daarbij zowel om wangedrag van leidinggevenden en collega's als van patiënten en klanten.

Volgens Sheila Peeters, bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon van ArboNed, loont het voor bedrijven om duidelijk op papier te zetten wat het beleid omtrent grensoverschrijdende gedrag is. "In de meeste gevallen gaat het mis binnen organisaties die hierover geen beleid hebben opgesteld."

Je geeft als organisatie een statement af door juist wel dergelijk beleid op te stellen. "Je maakt duidelijk dat je deze problematiek serieus neemt en er gaat een preventieve werking van uit. Gelukkig zien steeds meer bedrijven hier de meerwaarde van."