Het percentage werklozen onder de Nederlandse beroepsbevolking steeg in december tot 3,8 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dat is 0,1 procentpunt meer dan in november en de eerste stijging sinds de piek in juli 2020. Al komt dat vooral doordat meer mensen naar werk zijn gaan zoeken.

In december hadden 9,4 miljoen Nederlanders betaald werk en zaten er 3,8 miljoen zonder werk. De beroepsbevolking bestaat uit iedereen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar die betaald werk heeft of daar recent naar heeft gezocht en direct beschikbaar is. Wie niet beschikbaar is of niet actief naar werk zoekt, wordt dus niet tot de beroepsbevolking gerekend.

De kentering is volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen vooral een gevolg van het feit dat meer werklozen in december naar werk zijn gaan zoeken. Bedrijven hebben de afgelopen maanden meer vacatures uitgezet en dus hopen veel mensen nu meer kans te maken op een baan. Omdat zij daardoor plots ook tot de beroepsbevolking worden gerekend, gaat het percentage omhoog.

In vergelijking met december 2020 is het aandeel werklozen met 1 procentpunt gedaald. De werkloosheid piekte in juli 2020 op 5,5 procent als gevolg van de coronacrisis. Sindsdien is de werkloosheid alleen maar gedaald.

Meer WW-uitkeringen in horeca- en uitzendsector

Om aan Europese regelgeving te voldoen, gebruikt het CBS sinds december een nieuwe meetmethode. Om de data toch over een langere periode te kunnen vergelijken, zijn de cijfers tot januari 2003 herberekend. Volgens beide methodes is de werkloosheid in december gestegen en in de voorgaande maanden afgenomen.

Die nieuwe methode duwt Nederland wel omlaag op de Europese werkloosheidsranglijst. Volgens de oude metingen zou ons land het op een na laagste werkloosheidspercentage hebben (na Tsjechië), maar nu komen we op de vijfde plaats terecht, achter Malta.

Verder nam het aantal WW-uitkeringen in december met 2.500 toe tot 192.000, meldt uitvoeringsinstantie UWV. In de winter stijgt het aantal werkloosheidsuitkeringen vaak door technische werkloosheid in bijvoorbeeld de bouw- of landbouwsector. Zo ook in december vorig jaar. Maar in de horeca en bij uitzendbedrijven nam het aantal WW-uitkeringen eveneens toe, vermoedelijk als gevolg van de strengere coronamaatregelen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit verhaal werd het werkloosheidspercentage van december 2021 vergeleken met dat van oktober in plaats van november. Dit is inmiddels aangepast.