De rente in Turkije zal in een gematigder tempo omlaaggaan en daarmee ook de kosten van leningen, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder op dinsdag. Daarmee kwam hij terug op zijn eerdere uitspraken over het snel omlaag brengen van de rente. De Turkse centrale bank neemt daar later deze week een besluit over.

Uit de opmerkingen van Erdogan kan opgemaakt worden dat de rente bij de vergadering op 20 januari niet aangepast zal worden.

De centrale bank is op papier onafhankelijk, maar sinds Erdogan Sahap Kavcioglu als bankpresident heeft aangesteld, wekt de instelling de indruk de wensen van de president uit te voeren.

De Turkse inflatie is al langere tijd hoog en wordt net als in andere landen voortgestuwd door de hoge energieprijzen. Maar in tegenstelling tot andere landen bestrijdt de Turkse centrale bank, op aandringen van Erdogan, de hoge inflatie met renteverlagingen in plaats van -verhogingen. Erdogan meent namelijk, in tegenstelling tot de meerderheid van economen, dat een hoge rente juist tot hogere prijzen leidt. De rente in Turkije werd de afgelopen maanden stapsgewijs verlaagd tot 14 procent.

Erdogan had eerder geroepen dat de hoge inflatie in Turkije niet in overeenstemming is met de economische realiteit in het land. De Turkse inflatie kwam in december uit op ruim 36 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2002.

De Turkse lira verloor vorig jaar bijna de helft van zijn waarde ten opzichte van de dollar, vooral als gevolg van de lagere rente. Daarmee behoorde de munt tot de slechtst presterende grote valuta's. Desondanks zei Erdogan dinsdag dat de Turkse economie dit jaar haar beste jaar tegemoetgaat.