Doordat de energieprijzen sterk zijn opgelopen, zal de koopkracht van Nederlandse huishoudens dit jaar sterker teruglopen dan voorzien. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Gemiddeld hebben we dit jaar ongeveer 40 euro per maand minder te besteden.

Het Nibud stelt dat alle huishoudens er dit jaar op achteruit zullen gaan, waarbij de dalingen in koopkracht variëren van 9 tot 116 euro per maand. De huishoudens die hun loon niet hebben zien stijgen, worden volgens het instituut nog harder geraakt en leveren maandelijks tot wel 200 euro in.

Volgens het Nibud is de afgenomen koopkracht terug te voeren op de gestegen inflatie, die wordt aangewakkerd door de hogere energieprijzen. De dienst roept gemeenten dan ook op snel werk te maken van de 200 euro aan energiecompensatie. "Deze tegemoetkoming is onvoldoende om de gehele koopkrachtdaling mee op te vangen, maar desalniettemin hard nodig", aldus het instituut.

Het Nibud heeft voor zijn berekeningen de inflatie van 3 procent gehanteerd die De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht. "Als de inflatie nog verder oploopt, zullen mensen nog minder in de portemonnee overhouden", schrijft het instituut. Voor de loonstijging is het Nibud uitgegaan van de brutoloonstijging van 2,4 procent die het Centraal Planbureau (CPB) voorspiegelt.