Het nieuwe kabinet heeft zijn plannen bekendgemaakt en daarbij valt de kilometerheffing op. Het is weliswaar een maatregel voor de lange termijn, maar de plannen voor een kilometerheffing in het nieuwe ­regeerakkoord zijn zonder meer concreet. In 2030 moet de automobilist gaan betalen naar gebruik.

Wel leidt de voorbereidingstijd van acht jaar her en der tot scepsis, maar die tijd is volgens het kabinet nodig om het een en ander goed te kunnen regelen. Hoe registreer je de verreden kilometers van alle weggebruikers? Met kastjes of op een andere manier?

En dan is er de fiscale kant. De motorrijtuigenbelasting (mrb) en de bpm verdwijnen en dat zal heel geleidelijk moeten gebeuren om geen al te groot drama rond de restwaarde van auto's te veroorzaken.

Op de meeste vragen kunnen we nog geen antwoord geven. Details zijn er namelijk nog niet. We kennen alleen het voornemen uit het regeerakkoord. De tekst luidt letterlijk: "We introduceren in 2030 een systeem van betalen naar gebruik voor alle automobiliteit en stellen in deze kabinetsperiode wetgeving vast. De basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers."

Volgens het akkoord gaan zowel bestuurders van brandstofauto's als eigenaren van elektrische voertuigen meebetalen aan het weggebruik.

Een andere belangrijke vraag die wel wordt beantwoord, is dat er geen spitsheffing komt. De kilometerheffing is straks niet plaats- of tijdgebonden. Rijden op een maandagochtend op de A10 is in 2030 dus net zo duur als bijvoorbeeld op zondagochtend een ritje maken op de A37 bij Emmen.

Brancheorganisaties voorzichtig optimistisch over de plannen

Niet geheel toevallig komt dit tijdpad van acht jaar overeen met dat in het plan van de Mobiliteitscoalitie dat afgelopen zomer werd gepresenteerd. Dat is de groep van BOVAG, RAI Vereniging, VNA, ANWB en Natuur & Milieu. Het voorstel schetst een tijdpad naar een kilometerheffing - of zoals die organisaties het noemen: betalen naar gebruik - inclusief belastingafbouw en technische voorbereiding.

"Het taboe is duidelijk af van anders betalen voor mobiliteit, dat is mooi. Daarmee zullen bpm en mrb eindelijk verdwijnen. Het lijkt ver weg, maar gezien de complexiteit van de invoer is dit tijdpad realistisch", aldus BOVAG-woordvoerder Paul de Waal.

Ook Han ten Broeke, algemeen voorzitter van de BOVAG, is in brede zin te spreken over de plannen. "Het huidige autobelastingsysteem is onhoudbaar en oneerlijk en remt de vergroening."

De autoleasesector is eveneens tevreden. Directeur Renate Hemerik van de VNA, die in Nederland die sector vertegenwoordigt, is vooral blij met de geschetste termijn.

"Het is noodzakelijk dat er een voorspelbaar, helder langetermijnbeleid komt dat de mobiliteitsmarkt - de zakelijke en particuliere automobilist - voor de komende jaren duidelijkheid geeft. De plannen zoals die nu zijn gepresenteerd hebben in ieder geval de juiste ambities. We kijken uit naar de uitwerking en concretisering."

Let op de kleine lettertjes

Wel waarschuwt De Waal voor de kleine lettertjes: "We hebben altijd hard ingezet op lastenneutraal werken. De automobilist mag er onder de streep niet op achteruit gaan. Het akkoord spreekt nu van lastenneutraal voor de overheid en dat is wat anders."

De Waal vreest dat de kosten van de invoering zullen worden doorberekend in de kilometerprijs en daar is de alliantie op tegen. "Het moet een algemene investering zijn, geen kosten die je op de automobilisten afwentelt. Dus daar houden we de vinger aan de pols."

Kijk ook op AutoWeek.nl