Het aantal faillissementen is in december gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Volgens voorlopige cijfers van het CBS zijn afgelopen maand 137 faillissementen uitgesproken over bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. In heel 2021 zijn volgens het statistiekbureau 1.536 bedrijven failliet verklaard. Alleen in 1990 lag dat aantal met 1.527 nog net wat lager.

Door de coronasteunmaatregelen van de overheid zijn er vorig jaar heel weinig bedrijven omgevallen. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan. Het aantal faillissementen daalde in vrijwel alle bedrijfstakken. De meeste bankroeten werden uitgesproken in de handel, maar dat is ook de sector met de meeste bedrijven.

Het aantal faillissementen in de horeca is vorig jaar meer dan gehalveerd in vergelijking met een jaar eerder. In 2020 had de horeca nog te maken met een sterkste stijging van het aantal faillissementen van alle sectoren. Toen gingen aan het begin van de coronacrisis relatief veel zaken failliet.

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het grootst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege 2020 relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen. Afgelopen augustus werd qua faillissementen het laagste niveau in ruim dertig jaar bereikt en ook in de maanden daarna bleef het laag.

Op dinsdag sprak de Raad voor de rechtspraak, die de door rechtbanken uitgesproken faillissementen bekeek, nog van zo'n 2.300 faillissementen, waarvan 1.700 van bedrijven of organisaties en 600 van personen. De getallen van het CBS liggen doorgaans iets lager, omdat deze instantie het bankroet van eenmanszaken niet meetelt.