Het aantal faillissementen lag vorig jaar lager dan in voorgaande jaren. Dat meldt de Raad voor de rechtspraak, die de door rechtbanken uitgesproken faillissementen bekeek. Het ging vorig jaar om zo'n 2.300 faillissementen, waarvan 1.700 van bedrijven of organisaties en 600 van personen.

Dat aantal is aanzienlijk kleiner dan in het eerste coronajaar 2020, toen er iets meer dan 4.000 faillissementen werden uitgesproken. In 2019 gingen in totaal 4.776 bedrijven, organisaties en personen failliet.

De Raad voor de rechtspraak heeft de oorzaak van het kleine aantal faillissementen niet onderzocht, maar noemt de daling wel opvallend, omdat veel bedrijven het zwaar hebben door de coronamaatregelen.

Tegelijkertijd merkt de Raad op dat rechters in de kern gezonde bedrijven minder snel failliet laten gaan met corona in het achterhoofd. Ook de steunmaatregelen van de overheid spelen mogelijk een rol bij de daling van het aantal faillissementen.