In Groningen is binnen één dag alle subsidie aangevraagd die beschikbaar is voor de versterking van woningen in het gaswinningsgebied, zegt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het gaat om 220,8 miljoen euro. SNN-directeur Marjan Dol spreekt van een "ongekende dag met echt een stormloop aan aanvragen".

Nu het subsidieplafond is bereikt, zijn de fysieke en digitale aanvraagloketten gesloten.

De aanvragen worden verwerkt volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt", vertelt Dol. Zij noemt het een "logisch gevolg" dat direct bij opening om 9.00 uur zowel online als op fysieke plekken van gemeenten lange wachtrijen ontstonden. "Digitaal wilden 50.000 mensen tegelijk inloggen", vertelt Dol.

Ook buiten ontstonden rijen, maar volgens de directeur waren die rond het middaguur weggewerkt. Bij de tien fysieke loketten kwamen maandag ruim 2.600 aanvragen binnen. Hoeveel digitale aanvragen bij het bereiken van het subsidieplafond waren ingediend, was nog niet bekend.

Vanwege de wachttijden zal niet iedereen op tijd geholpen zijn - rond middernacht stond de wachttijd online op ruim honderd minuten - en dus zal niet ieders aanvraag voor 10.000 euro subsidie in behandeling worden genomen. Dat is het gevolg van een te klein budget, aldus Dol.

Er kwamen 53.000 adressen in aanmerking voor de subsidie, die bestemd is voor de verbouwing of het onderhoud van een woning. Er had dus 530 miljoen euro beschikbaar moeten zijn. Het beschikbare budget was echter toereikend voor 22.080 huiseigenaren. Groningers krijgen binnen een kwartaal bericht van SNN over de afhandeling van hun aanvraag.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen