Ruim een miljoen Nederlanders die te veel belasting betaalden over hun spaargeld hebben geen recht op teruggave. Hoewel de Hoge Raad recent bepaalde dat de heffing onwettig is, krijgen de spaarders geen geld terug omdat het kabinet de bezwaarprocedure in 2016 geruisloos heeft aangepast, meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

Onder de oude regeling liepen spaarders automatisch mee in de zogeheten massaalbezwaarprocedure, die gold voor de jaren 2013 tot en met 2016. Dankzij die procedure hoefden spaarders niet individueel en binnen zes weken bezwaar te maken tegen de vermogensbelasting om een lagere aanslag te krijgen. Vanaf 2017 moest dat wel.

Voor het jaar 2017 hebben meer dan 60.000 spaarders dat gedaan. Dat is slechts een klein deel van alle spaarders die dat hadden kunnen doen, maar wellicht niet op de hoogte waren van de wijziging.

Mogelijk dienen niet-bezwaarmakers een vordering in, verklaart ConsumentenClaim, een organisatie die zich toelegt op massaclaims, tegenover het FD. "Wij onderzoeken of we iets kunnen betekenen voor de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt", zegt directeur Stef Smit.

In een uitspraak van de Hoge Raad van anderhalve week geleden staat dat de gehanteerde spaartaks, die uitgaat van een fictief rendement, in strijd is met het Europees recht.

De gedupeerde spaarders kunnen nu alleen maar hopen dat de Tweede Kamer hen tegemoet wil komen, of dat er een massaclaim wordt ingediend. Maar het FD constateert dat er in Den Haag voorlopig geen animo is om de grote groep spaarders schadeloos te stellen.