DEN HAAG - Bedrijven wisten het al, nu heeft het Centraal Planbureau (CBP) de cijfers erbij geleverd. Werknemers melden zich vaker ziek bij een gezonde economische groei. Als de werkloosheid met een procentpunt daalt, stijgt het ziekteverzuim met een kwart procentpunt. Deze schatting heeft het CPB maandag bekendgemaakt.

Volgens het bureau is het ziekteverzuim sinds 1980 "trendmatig gedaald". In dat jaar zat elke dag gemiddeld 9 procent van alle werknemers ziek thuis. Halverwege de jaren negentig was dit percentage nagenoeg gehalveerd. "In de economisch gunstige periode daarna is het verzuimpercentage echter weer wat opgelopen", stelt onderzoeker H. Stegeman van het CPB.

Dit jaar betalen het bedrijfsleven en de overheid ongeveer 6 miljard euro loon door aan zieke werknemers. Dat is ongeveer 3 procent van de totale loonsom.