De baankansen voor jongeren zijn na de lockdown van begin dit jaar hersteld tot boven het niveau van voor de coronapandemie. Wel is het verschil tussen de kansen van hogeropgeleide en lageropgeleide jongeren groter geworden, melden onderzoeksbureaus Verwey-Jonker Instituut en SEO Economisch Onderzoek dinsdag.

De onderzoekers hebben in juni met behulp van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de baankansen van honderdduizenden jongeren van zestien tot dertig jaar vergeleken met die van eerdere perioden. De gemiddelde kans op een baan voor de jongeren die negen maanden daarvoor waren afgestudeerd, bedroeg toen 67 procent. Dat is iets hoger dan in de jaren ervoor.

Wie een universitaire opleiding of hbo-opleiding heeft afgerond, had al een relatief goede kans op een baan en die kans is alleen maar gegroeid. De relatief kleinere kans op een baan voor bijvoorbeeld mbo'ers met een beroepsopleiding is juist nog kleiner geworden.

Lageropgeleiden vaker de dupe van lockdown

Na de eerste coronagolf in 2020 bleek al dat vooral mbo'ers en andere lageropgeleiden de dupe van de coronacrisis waren geworden. De baankansen voor jongeren met een hbo- of wo-masterdiploma waren in die periode nauwelijks kleiner geworden.

Nadat de lockdown van afgelopen winter voorbij was, groeiden de baankansen voor hogeropgeleiden weer en kwamen die zelfs boven het niveau van vóór de coronacrisis uit. Voor jongeren met een diploma op mbo-niveau 3 en 4 kwamen de kansen weer terug op het oude niveau, terwijl de kansen voor mbo'ers die een beroepsopleidende leerweg (niveau 2) hebben gevolgd onder het precrisisniveau bleven.

Hogeropgeleiden kunnen makkelijker thuiswerken

"Helaas zien we dat die arbeidsmarkt voor lageropgeleide jongeren weliswaar terugveert, maar beduidend minder hard dan voor jongeren met een hbo- of wo-opleiding", zegt Bas van Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek. "Dit kan komen doordat wo'ers en hbo'ers in hun werk makkelijker kunnen thuiswerken en minder vaak werkzaam zijn in sectoren die volledig op slot zijn gegaan."

Uit het onderzoek blijkt ook dat afgestudeerden vaker aan de slag zijn gegaan in sectoren die niet of nauwelijks zijn geraakt door de coronacrisis, zoals bij de overheid, in de gezondheidszorg en in de bouw.

Sinds een paar weken is Nederland opnieuw in lockdown. Welke gevolgen dit voor de baankansen van jongeren heeft, is nog niet meegenomen in dit onderzoek.