De Nederlandse economie is in het derde kwartaal nog wat harder gegroeid dan eerder becijferd. Statistiekbureau CBS ging aanvankelijk uit van een groei van 1,9 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, maar stelde die vrijdag bij naar 2,1 procent. Ook werd bekend dat bedrijven in die periode meer winst hebben gemaakt.

Het CBS heeft de economische groei naar boven bijgesteld, omdat het statistiekbureau nieuwe cijfers van onder meer de horeca, handel en bouw heeft ontvangen. Daaruit blijkt dat Nederlanders meer hebben uitgegeven dan eerder becijferd. En dat geldt ook voor de overheid.

Sowieso waren de uitgaven van consumenten een pijler onder de economische groei van het afgelopen kwartaal. Dit kwam onder meer doordat mensen hun geld tijdens vakanties meer lieten rollen dan in het kwartaal ervoor, toen er nog sprake was van een gedeeltelijke lockdown.

Ook met bedrijven ging het tussen begin juli en eind september relatief goed. Hun gezamenlijke winst kwam volgens het CBS uit op 79,2 miljard euro. Dat was 10,9 miljard meer winst dan een jaar eerder, terwijl ze minder coronasteun (zoals loonsteun of een tegemoetkoming in de vaste lasten) hebben ontvangen.