CULEMBORG - Meer beursgenoteerde bedrijven hebben een milieujaarverslag gemaakt, maar aan duidelijkheid laten die nog veel te wensen over. Dat concludeert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) uit eigen onderzoek.
VBDO

Twaalf van de ongeveer vijftig grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben hun milieuprestaties over vorig jaar in een verslag toegelicht. "Dat zijn er vier meer dan het jaar ervoor. Maar er is nog een lange weg te gaan", aldus directeur P. Sprengers zaterdag.

Belangrijk minpunt bij de jaarverslagen is echter dat de verslagen onderling nauwelijks te vergelijken zijn. De bedrijven houden zich amper aan de richtlijnen van de Golden Reporting Initiative (GRI) voor duurzaamheidsverslagen, aldus Sprengers.

"Dat maakt het voor beleggers erg lastig om de bedrijven onderling te kunnen vergelijken. En dat willen we nu juist zo graag", aldus de directeur, die bij de bedrijven voortdurend aandringt om dit eenduidiger te maken.

Vooral de vermelding van de hoeveelheid CO2 (kooldioxide) die is uitgestoten, blijkt lastig. "Het ene bedrijf vermeld alleen de uitstoot door de ingekochte energie, de andere weer voor de zelfgeproduceerde energie. We begrijpen best dat het lastig is, maar het blijft wel belangrijk".