Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Thuiswerker kan voortaan 2 euro per dag krijgen voor koffie en verwarming

Werkgevers kunnen hun werknemers vanaf 1 januari een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag geven. Ook de Eerste Kamer heeft daar nu mee ingestemd. Het bedrag van 2 euro is gebaseerd op een berekening van het Nibud, dat becijferde wat de gemiddelde extra kosten zijn voor de werknemer die thuiswerkt.
Door NU.nl

"Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld koffie en verwarming", aldus het ministerie van Financiën. Als gevolg van de coronacrisis werken veel mensen thuis; dat is ook het advies van de overheid. De verwachting is dat veel werknemers na de crisis hybride zullen werken: deels thuis en deels op kantoor.

De onbelaste thuiswerkvergoeding moet daar financieel ruimte voor bieden. Werkgevers en werknemers kunnen een vaste vergoeding per maand afspreken. Die is dan gebaseerd op bijvoorbeeld twee dagen thuiswerken en twee dagen op kantoor werken.

"Ze kunnen dan afspreken welke dagen de werknemer thuis werkt en welke dagen op kantoor", aldus Financiën in een toelichting. Zo'n vergoeding hoeft niet te worden aangepast als op een 'thuiswerkdag' toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Daar mag behoorlijk van afgeweken worden.

Wanneer langere tijd thuisgewerkt wordt, kan de vaste vergoeding ook weer aangepast worden binnen de nieuwe belastingregels.

Werkgever en werknemer kunnen er ook voor kiezen om, afhankelijk van waar die dag gewerkt wordt, een thuiswerkvergoeding of reiskostenvergoeding af te rekenen en per dag te declareren.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Lees meer over:

Economie

Aanbevolen artikelen