Dat het demissionaire kabinet op het laatste moment heeft besloten de scholen te sluiten, brengt een deel van de werkende ouders in een lastig parket. Vakbond CNV pleit ervoor dat werkgevers ruimhartig omgaan met verlof en thuiswerk zoveel mogelijk faciliteren. Werkgeversorganisatie AWVN noemt extra verlof "schieten met een kanon op een mug".

"Niet iedereen heeft te maken met dit probleem", zegt AWVN. "Het betreft een deel van de beroepsbevolking. Dat vraagt om maatwerk." CNV-voorzitter Piet Fortuin vraagt de werkgevers mee te denken met de ouders.

De werkgevers zeggen toe thuiswerk in ieder geval maximaal te faciliteren. "Maar dat is maar een oplossing voor de helft van de beroepsbevolking."

Wat betreft de mensen die niet thuis kunnen werken, maar wel in de knel komen met de kinderen thuis, ligt het meer voor de hand om flexibel om te gaan met de roosters, vindt AWVN. "In overleg met collega's die geen of oudere kinderen hebben. Iedereen kan een beetje inschikken."

Werkenden met jonge kinderen verlof geven, zoals het CNV bepleit, vindt AWVN geen goede oplossing. "Het is heel makkelijk om dat te roepen, maar het werk moet wel gebeuren."

De werkgeversorganisatie vindt wel dat de vakbond een punt heeft als die zegt dat ouders tegemoet moet worden gekomen. "We hebben vorig jaar wel gezien dat het sluiten van scholen een enorme belasting oplevert voor met name ouders met jonge kinderen."