Woensdag 5 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
tennet stroom energie elektriciteit

Hoge gasprijs zorgt voor minder uitstoot broeikasgas in zomermaanden

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is de afgelopen zomer gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt doordat er minder elektriciteit in ons land is geproduceerd. De hoge gasprijzen spelen daarbij een grote rol, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Door NU.nl

Door stijgende gasprijzen in het derde kwartaal van 2021 in Nederland en door relatief goedkope prijzen van energie uit het buitenland, was het minder aantrekkelijk om hier elektriciteit te maken.

In totaal daalde de elektriciteitsproductie hierdoor met 15 procent ten opzichte van 2020. De hoeveelheid energie die Nederland uit het buitenland importeerde nam toe met 66 procent in vergelijking met een jaar eerder.

"Er is onder andere minder stroom opgewekt in gascentrales", vertelt econoom Cor Pierik van het CBS. "Hierdoor is de broeikasgasuitstoot van de energiesector gedaald."

Pierik legt uit dat een deel van de emissie van broeikasgassen hierdoor wel is verplaatst naar het buitenland. "Al is het lastig om dat precies in kaart te brengen, omdat je niet weet hoe die energie in het buitenland is opgewekt."

Andere sectoren die verantwoordelijk zijn voor de broeikasgasuitstoot in Nederland lieten geen soortgelijke verandering zien.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Lees meer over:

broeikaseffectEconomieCO2-uitstoot

Aanbevolen artikelen