Het percentage huishoudens dat onder de lage-inkomensgrens leeft, is ondanks de coronacrisis en de economische terugval verder gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Het armoederisico van werkenden is voor het zevende jaar op rij afgenomen.

In 2020 maakte 1,9 procent van de ruim 7,8 miljoen werkenden in Nederland deel uit van een huishouden waarvan de verdiensten onder de lage-inkomensgrens lagen. Een jaar eerder was dat nog 2,1 procent, meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2021.

Ruim 900.000 mensen maakten vorig jaar deel uit van een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 376.000 al minstens vier jaar achtereen (2,4 procent van de bevolking). De lage-inkomensgrens staat voor een vast koopkrachtbedrag en wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling.

In 2020 lag de grens voor een alleenstaande op netto 1.100 euro per maand. Voor een stel zonder kinderen was dat 1.550 euro, en voor een gezin met twee minderjarige kinderen 2.110 euro. Voor een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen bedroeg deze grens 1.680 euro.

Onder werknemers was het armoederisico met 1,2 procent verreweg het kleinst in 2020. Onder zelfstandigen met personeel (zmp'ers) was het percentage ruim twee keer zo groot (2,8 procent) en onder zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) bijna vijf keer zo groot (5,9 procent).

Meer mensen vinden werk

"Meer mensen vinden werk en zzp'ers vinden meer opdrachten. Daardoor hebben meer mensen een hoger inkomen", aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen over de economische situatie in de afgelopen jaren.

De inflatie schiet de laatste maanden omhoog en bereikte in november een record. Dat betekent dat mensen minder spullen kunnen kopen voor hetzelfde geld. Dat kan ervoor zorgen dat mensen sneller in armoede terechtkomen. Toch noemt de econoom de voortekenen voor dit jaar "gunstig", omdat mensen door de krappe arbeidsmarkt relatief makkelijk aan werk komen. Het Centraal Planbureau (CPB) sprak eerder de verwachting uit dat de armoede ook dit jaar daalt en daarna stabiliseert.