De elektriciteitsproductie in Nederland lag in het derde kwartaal zo laag dat er meer stroom moest ingevoerd worden vanuit de buurlanden. In ons land wordt elektriciteit vooral geproduceerd in gascentrales, maar dat is door de hoge gasprijs nu moeilijker. Wel verdubbelde de stroomproductie in Nederlandse kolencentrales.

Elektriciteit kan op verschillende manieren geproduceerd worden. De meest gebruikelijke manieren zijn om het te maken met kolen, uit kernenergie, met gas of uit hernieuwbare bronnen als windmolens of zonnepanelen.

Nederland is al jaren erg goed in de productie van stroom uit aardgas en transporteerde die stroom in het verleden ook vaak naar het buitenland. In het derde kwartaal van vorig jaar voerde ons land nog 3 miljard kilowattuur meer energie uit naar andere landen dan het invoerde.

Dat was in het derde kwartaal van dit jaar anders. Toen werd er 1,6 miljard kilowattuur meer stroom ingevoerd dan er werd uitgevoerd. De invoer kwam vooral vanuit Duitsland, België en Frankrijk. Volgens het CBS werd er in die landen meer goedkope elektriciteit geproduceerd in kern- en kolencentrales dan in ons land.

Toch verdubbelde de productie van energie uit kolen in Nederland ten opzichte van een jaar geleden, terwijl er uit hernieuwbare bronnen 31 procent meer energie werd geproduceerd. Maar de elektriciteitsproductie uit aardgas halveerde, waardoor de totale elektriciteitsproductie het afgelopen jaar met 15 procent daalde naar 26,4 miljard kilowattuur.