Banken doen nog niet genoeg om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat vindt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die stelt dat banken weliswaar vooruitgang boeken, maar dat er zeker ruimte is voor verbetering.

Criminelen kunnen bankrekeningen gebruiken om crimineel geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Van banken wordt verwacht dat ze hiertegen optreden. De afgelopen jaren hebben banken diverse keren hoge bedragen moeten betalen omdat ze niet genoeg hadden gedaan om dit te voorkomen.

Zo trof ING drie jaar geleden een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro. Eerder dit jaar werd bekend dat ABN AMRO 480 miljoen euro moet betalen. In beide gevallen was er te weinig gedaan om financiële criminaliteit te voorkomen.

De toezichthouder verwacht dat banken zich gedragen als een soort poortwachter, die veel tijd stopt in het voorkomen van witwassen. De banken hebben hier de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd, bijvoorbeeld door extra personeel aan te trekken.

DNB stelt dan ook dat banken zich de afgelopen jaren bewuster zijn geworden van hun poortwachtersrol, maar er zijn nog "grote stappen te zetten". Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld onderling meer informatie uit te wisselen en meer samen te werken.

Cryptomunten in trek bij criminelen

De laatste tijd zijn digitale munten steeds meer in trek bij criminelen, zegt de toezichthouder. "Door de toegankelijkheid en anonimiteit van crypto's zijn de risico's op illegaal gebruik groot."

DNB is vorig jaar gestart met het toezicht op deze markt. En dat kost meer tijd dan verwacht. Dit komt onder meer doordat de cryptomarkt een nieuwe markt is en er meer bedrijven zijn die diensten aanbieden dan verwacht. Op dit moment zijn dat er 27.

De afgelopen tijd was de toezichthouder veel tijd kwijt aan de juiste registratie van nieuwe partijen. Komend jaar zal de aandacht verschuiven naar de vraag of cryptodienstverleners zich aan de regels houden.