Wereldwijd zijn miljardairs er economisch hard op vooruitgegaan sinds het begin van de coronacrisis, blijkt uit het World Inequality Report. De groep allerrijksten bezit nu zo'n 3,5 procent van het totale inkomen ter wereld; begin 2020 was dat nog 2 procent.

Sommige miljardairs zijn rijker geworden door de online economie, denken analisten. Die groeide al, maar is nog harder gaan groeien door de wereldwijde lockdowns. Andere superrijken zagen hun vermogen toenemen door de stijgende prijzen over de hele wereld.

Het onderzoek bevestigt het beeld dat al vaker werd geschetst. Er zijn wereldwijd 2.755 miljardairs, met een gezamenlijk vermogen van 13,1 biljoen dollar (11, 6 biljoen euro), meldde zakenblad Forbes. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen deze groep nog 8 biljoen dollar vermogen bezat.

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de ongelijkheid tussen de zeer rijken en de rest van de bevolking is vergroot, zegt Lucas Chancel, de hoofdauteur van het onderzoek, tegen persbureau Reuters.

De wetenschappers die meededen aan het onderzoek stellen dat rijkdom een belangrijke bron van toekomstige economische winst is en in toenemende mate ook van macht en invloed. Een grote hoeveelheid economische macht in handen van een kleine groep veroorzaakt volgens de onderzoekers een toename van ongelijkheid.

Chancel wijst erop dat rijke economieën, zoals die van de Verenigde Staten en Europa, door steunpakketten uit belastinggeld minder zijn getroffen door de armoede tijdens de coronapandemie dan die van landen zonder dergelijke steun. "Dit laat duidelijk zien hoe belangrijk sociale staten zijn in de strijd tegen armoede."