De overheid heeft geen volledig overzicht van al haar bezittingen en de waarde daarvan, meldt de Rekenkamer dinsdag. Dat is ook niet verplicht, maar omdat het om "honderden miljarden euro's" belastinggeld gaat, vindt de Rekenkamer dat zo'n overzicht wel zou moeten bestaan.

De Nederlandse overheid bezit onder meer vastgoed, cultureel erfgoed, wegen, bruggen, vaccins, medicinale cannabis en nog veel meer. Dat is allemaal ooit met publiek geld gekocht.

Wettelijk gezien moeten ministeries alleen een balans bijhouden van de financiële bezittingen, zoals een aandeel in de haven van Rotterdam, leningen aan andere landen en belastingvorderingen. Alle andere bezittingen blijven dus voor zowel de Tweede Kamer als burgers onbekend.

In het kader van transparantie en om een sluitende begroting op te stellen, wil de Rekenkamer echter dat er een overzicht komt van alles wat de overheid in haar bezit heeft. "Op dit moment is er in de begroting onvoldoende budget voor de vervanging van sluizen en bruggen, ICT-systemen en legerkazernes. Maar als er geen volledig zicht op al die bezittingen en hun waarde is, wordt het moeilijk om daar genoeg budget voor te voorzien", zegt het controleorgaan.

Daarom heeft de Rekenkamer alle bezittingen in kaart gebracht. Het gaat om zo'n 350 miljard euro aan het einde van 2018. Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra laat weten dat hij de bezorgdheid begrijpt en zal beginnen met een overzicht van het bezit van ministeries met de grootste budgetten. Een volledig overzicht maken is volgens hem momenteel nog een te grote inspanning.