De kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam gaat dicht. De eigenaar kan maximaal 212,5 miljoen euro subsidie van het demissionaire kabinet tegemoetzien om de activiteiten te staken, zo heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dinsdag bekendgemaakt.

Het kabinet trekt de portemonnee omdat bij de productie van elektriciteit met kolen veel CO2 vrijkomt. "Die uitstoot moet op termijn omlaag om de klimaatdoelen te halen", schrijft EZK. Met de subsidie kan de centrale helemaal dicht, op vrijwillige basis.

Eigenaar Riverstone moet wel een sociaal plan voor de werknemers opstellen, en er moet steun komen voor mensen die hun baan verliezen. Ook moet de Europese Commissie nog toestemming geven. Zodra aan die voorwaarden is voldaan, moet de centrale binnen twee maanden zijn uitgeschakeld en binnen drie jaar zijn ontmanteld.

Onyx stoot 3 megaton CO2 uit

Jaarlijks stoot de kolencentrale van Onyx, die pas sinds 2015 actief is, zo'n 3 megaton CO2 uit. Hoeveel de Nederlandse CO2-uitstoot netto zal veranderen door de sluiting, hangt af van welke energie ervoor in de plaats komt. Wordt de productie bijvoorbeeld volledig doorgeschoven naar aardgascentrales, dan scheelt dat ongeveer de helft van de uitstoot: 1,5 megaton per jaar.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de elektriciteitssector de uitstoot tot 2030 met ruim 20 megaton vermindert. Dan moet 70 procent van de elektriciteit worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

De andere Nederlandse kolencentrales blijven voorlopig open, schrijft demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius. "De komende jaren zijn de resterende drie kolencentrales namelijk nog nodig om stroom te leveren als er veel vraag naar is, bijvoorbeeld in periodes van weinig wind en zon." De productie van deze drie centrales wordt tot 2024 wettelijk beperkt. Uiterlijk in 2030 moeten alle kolencentrales gesloten zijn.

Greenpeace is opgetogen over de voorgenomen sluiting van de centrale. Volgens de organisatie staat deze in de top tien van meest vervuilende centrales in Nederland. "Geweldig nieuws dat deze kolencentrale dichtgaat, want deze centrale is een van de wortels van ons klimaatprobleem."