Het elektriciteitsnet zit op verschillende plaatsen in Gelderland aan zijn maximale capaciteit, meldt netbeheerder Liander donderdag. In Berg en Dal, Duiven, Aalten en Anklaar kunnen geen nieuwe grootverbruikers worden aangesloten. In Aalten en Anklaar is teruglevering van elektriciteit, die bijvoorbeeld door zonnepanelen of windmolens is opgewekt, ook niet meer mogelijk, net als in Nijkerk.

Ook op andere plaatsen in het land zijn er knelpunten bij gekomen, zoals in Heerenveen en Alphen aan den Rijn. In het Friese Stiens en Zuiderveld in Flevoland is het net ook vol, maar bekijkt de netbeheerder nog of zogenoemd congestiemanagement een mogelijkheid is. Daarbij wordt grootverbruikers van stroom, zoals bedrijven, op drukke momenten gevraagd om tegen betaling minder stroom af te nemen.

De afgelopen maanden gaven netbeheerders geregeld aan dat op plaatsen het netwerk volloopt. Dat was eerder onder meer het geval in steden als Utrecht, Leeuwarden en Zaandam.

Er zijn wel allerlei plannen om de capaciteit uit te breiden, maar daar is veel geld voor nodig. De uitvoering kost bovendien de nodige tijd, onder meer door de aanvraag van vergunningen. Liander investeert dit jaar 900 miljoen euro in de uitbreiding van het net, TenneT legde daar al ongeveer 1 miljard euro voor opzij.

Daarnaast hebben de netbeheerders al langer moeite om technisch personeel te vinden om de werkzaamheden uit te voeren.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat TenneT dit jaar 180 miljoen euro investeert in uitbreiding van het net. Dat is niet correct, omdat dit uitsluitend is uitgetrokken voor de investeringen in Gelderland. Voor heel Nederland trekt TenneT ongeveer 1 miljard euro uit.