Een man die in de buurt van het Groningenveld woont en daardoor last had van aardbevingen en grondverzakkingen als gevolg van de gaswinning in het gebied, heeft deels gelijk gekregen in een rechtszaak over zijn schadevergoeding. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft volgens de Raad van State niet genoeg gemotiveerd waarom sommige schade niet door de gaswinning zou zijn veroorzaakt.

De man had in totaal acht schadeverzoeken ingediend voor een bedrag van ongeveer 9.000 euro. Drie van die verzoeken werden echter verworpen door het IMG, dat zich bezighoudt met de afwikkeling van de aardbevingsschade. Volgens het instituut kwamen die drie schades niet door de gaswinning, maar door andere problemen.

Dat verlaagde het bedrag fors en de gedupeerde stapte naar de rechter. Die verklaarde zijn zaak ongegrond, waarna de man in hoger beroep ging bij de Raad van State. Woensdag gaf die laatste hem gedeeltelijk gelijk. Voor twee van de drie schades heeft het instituut niet genoeg gemotiveerd waarom het geen gaswinningsschade is.

Het IMG moet nu opnieuw motiveren waarom het geen vergoeding wil uitbetalen voor de betreffende schades. Als dat niet lukt, moet de instelling alsnog de schadevergoeding betalen.

Deze zaak is niet de enige rond de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen. Bij de Raad van State worden er de komende maanden nog vijf gelijkaardige zaken behandeld en ook bij de rechtbank Noord-Nederland staan er een hoop zaken op de rol. Hoeveel dat er precies zijn, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen