Uitkeringsgerechtigden die bij het aanvragen van een uitkering een fout hebben gemaakt, hoeven het geld niet meer automatisch terug te betalen. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) in een Kamerbrief, meldt de Volkskrant. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 15 november.

Het is voor het eerst dat strafmaatregelen in de sociale zekerheid worden versoepeld. Ambtenaren krijgen hierdoor meer mogelijkheden om een schuld van een uitkeringsgerechtigde kwijt te schelden als die is ontstaan door een fout bij de aanvraag van een uitkering.

Per 15 november mogen de Sociale Verzekeringsbank (SVB), uitkeringsinstantie UWV en gemeentelijke uitkeringsinstanties soepeler met de regels omgaan. Alleen bij "opzet of grove schuld" moet een ambtenaar geld terugvorderen, schrijft Wiersma.

De staatssecretaris versoepelt ook de terugbetalingstermijn voor uitkeringsgerechtigden die te veel geld hebben ontvangen. De termijn is nu een jaar. UWV en SVB mogen van de bewindspersoon van die regel afwijken en terugbetalingsregelingen van drie jaar afspreken.

De komende zes maanden worden de soepelere regels gehanteerd, schrijft Wiersma. Daarna bekijkt de staatssecretaris of met de versoepeling voldoende ruimte voor uitkeringsgerechtigden is gecreëerd of dat er ingrijpendere wijzigingen nodig zijn.