India heeft tijdelijk vijf kolengestookte elektriciteitscentrales rond de hoofdstad New Delhi gesloten in de strijd tegen luchtvervuiling. De sluiting gebeurde op bevel van een luchtvervuilingspanel van het ministerie van Milieu.

Het panel, de Commission for Air Quality Management, heeft ook het transport van vrachtwagens met niet-essentiële goederen verboden en de bouw in New Delhi en de naburige steden stopgezet. In de laatste verordening verklaarde het panel dat er een "dwingende" behoefte was om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in de hoofdstad niet verder verslechtert.

De vervuilingsniveaus stegen deze maand tot "ernstig". De luchtkwaliteitsindex in New Delhi liep op tot 499 (op een schaal tot 500), wat aangeeft dat ook gezonde mensen risico lopen op het ontwikkelen van aandoeningen aan de luchtwegen.

New Delhi is een van de meest vervuilde hoofdsteden ter wereld. De overheid van de stad zei afgelopen zaterdag al dat de scholen deze week gesloten zullen blijven om studenten te beschermen tegen de luchtvervuiling. De Commission for Air Quality Management heeft de sluiting van de scholen echter tot nader order verlengd. Ook moet op last van de commissie ten minste 50 procent van het overheidspersoneel tot 21 november thuiswerken.

Het Indiase hooggerechtshof heeft de commissie maandag gevraagd maatregelen voor te stellen om de vervuiling in Noord-India terug te dringen. Het hof berispte ook de federale en lokale regeringen omdat die er niet in waren geslaagd de vervuiling te verminderen in de stad waar twintig miljoen mensen bijna elke winter giftige lucht inademen.

India is grotendeels afhankelijk van kolencentrales

India liet in oktober nog weten de productie van steenkool te verhogen om de stroomtekorten in het land tegen te gaan. De overheid gaf staatsbedrijf Coal India opdracht meer kolen te produceren. India is voor ongeveer 70 procent van zijn elektriciteitsproductie afhankelijk van kolencentrales.

Tijdens de klimaattop COP26 in het Schotse Glasgow van eerder deze maand weigerde India samen met China het gebruik van steenkool te stoppen, tot teleurstelling van de internationale gemeenschap.