De Nederlandsche Bank (DNB) helpt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met de versterking van het bestuur. CBvS-president Maurice Roemer krijgt ondersteuning van DNB-secretaris Cees Ullersma, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De DNB-topman is vrijgesteld van zijn werk als secretaris en coördineert in Paramaribo ook de technische samenwerking tussen de twee centrale banken. Behalve medewerkers van De Nederlandsche Bank zijn er ook externe krachten ingeschakeld.

De Nederlandse overheid financiert de functionarissen uit het Makandra Fonds, dat is opgezet om technische samenwerking tussen de twee overheden te bekostigen.

Er ligt al een concept-Bankwet die moet zorgen dat de Centrale Bank van Suriname een sterker bestuur krijgt en betere waarborgen voor financiële betrouwbaarheid en risicobeheersing. Door de nieuwe Bankwet zal de 'moederbank' ook onafhankelijk van de politiek kunnen opereren.

De samenwerking tussen de twee centrale banken richt zich verder op aanpassing van het monetaire beleid, op verbetering van de controle op financiële instellingen en op integriteitstoezicht, waaronder de bestrijding van witwassen.

Door de samenwerking met DNB kan de Centrale Bank van Suriname beter bijdragen aan een Surinaamse samenleving met lage inflatie, duurzame groei een stabiele financiële sector, zo vertelt de staatsvoorlichtingsdienst CDS.